Data: 04.07.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea și recunoașterea în tarife a costurilor suplimentare realizate în perioada de aplicabilitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, finanțate din împrumuturi bancare, destinate achiziției de gaze naturale pentru acoperirea consumului tehnologic, față de costurile estimate, incluse în tarifele de distribuție/transport al gazelor naturale.”

Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE prin fax la nr. 021.312.43.65 sau în format letric la sediul din strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, și prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa stgn@anre.ro.    

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este de 30 de zile de la data publicarii pe site.

Fisiere atasate