Data: 17.01.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate și completate prin art. XVI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care fac necesară abrogarea Ordinului ANRE nr. 188/2019 şi emiterea unui nou regulament, cu acelaşi conţinut, însă cu modificarea parţială a temeiul legal (prin renunţarea la prevederile art. 3 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 121/2014).

Eventualele observatii si propuneri la poiectul de ordin mentionat se transmit prin fax, la nr.  :021-312.43.65 si/sau adresa de e-mail daniela.rotariu@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor si propunerilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate