Data: 30.06.2017

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care reprezintă varianta revizuită a regulamentului aprobat prin Ordinul ANRE nr. 35/2002 și care are ca scop stabilirea obiectivelor, responsabilităţilor şi cerinţelor pentru desfăşurarea activităţilor de mentenanţă  de către titularii de licenţă din sectorul energiei electrice, precum şi definirea principiilor privind întocmirea și conţinutul unui program de asigurare a mentenanţei (PAM).

Revizuirea Regulamentului este determinată de necesitatea adaptării acestuia la cadrul de reglementare  și la modificările legislative apărute ulterior anului 2002, precum și stabilirii unor criterii de încadrare a lucrărilor de mentenanță în categorii.

Observaţiile şi propunerile se transmit la ANRE prin fax, la nr. fax: 021.312.43.65. şi în format electronic editabil, pe adresa de e-mail bogdan.ionescu@anre.ro și gabriela.munteanu@anre.ro, până la data de 31 iulie 2017, inclusiv.

Fisiere atasate