Data: 24.12.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document cu scopul de a stabili procedura de acordare, modificare, suspendare şi retragere a licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, termenele şi condiţiile de acordare, diferenţiate pe categorii de activităţi.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se pot transmite, in scris, pe adresa de e-mail: info.termica@anre.ro și anre@anre.ro.  

Termenul final de transmitere a observațiilor și propunerilor este de 30 zile de la data publicarii pe site.

Fisiere atasate