Data: 26.08.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin prin care se propune îmbunătățirea procedurii de acordare/vizare/modificare/suspendare/retragere a atestatelor operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare/executare/verificare a instalațiilor electrice, respectiv a procedurii de confirmare a dreptului operatorilor economici, persoane juridice străine, înregistrate într-un stat membru UE/SEE/Elveţia, de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice, în România, prin revizuirea condiţiilor aplicabile solicitanţilor.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul publicat se transmit prin e-mail, la adresa licente.ee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site.

Fisiere atasate