Data: 15.03.2018

ANRE supune procesului de consultare publică, în perioada 15 martie – 4 aprilie 2018,  prezentul document de discutie, prin care sunt stabilite condiţiile de utilizare de către solicitanţi a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, care urmeaza să fie aplicate de către operatorii economici titulari ai licenței de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale și de solicitanții care doresc accesul la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 4 aprilie 2018, inclusiv. Propunerile si observatiile transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate in considerare.

Propunerile și observațiile primite pe marginea proiectului de ordin vor fi discutate în cadrul întâlnirii organizată de ANRE în data de 21.05.2018 ora 09:00, la sediul acesteia din București str. Constantin Nacu nr. 3, Sala de consiliu de la et. 6.

Fisiere atasate