Data: 04.09.2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Propunerile și observațiile pe marginea acestui proiect de ordin, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail: sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 02 octombrie 2020, ora 16.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitatprecum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE 7/2021.

Fisiere atasate