Data: 11.06.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul proiect de ordin.

Propunerile și observațiile la proiectul de ordin se transmit atât în scris, prin fax, la nr. 021-312.43.65, cât și în format electronic, editabil, la adresele de e-mail: anre@anre.rodrpptgn@anre.rospee@anre.ro

Termenul de transmitere a propunerilor și observațiilor este data de 11.07.2021, inclusiv.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.97/2021.

Fisiere atasate