Data: 23.09.2020

Ținând cont de modificările și completările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 prin adoptarea Legii nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative și în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, ANRE continuă procesul de consultare publică a Proiectului de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresele de e-mail sprgn@anre.ro, și anre@anre.ro,

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este 4 octombrie 2020 ora 16:00

Fisiere atasate