Data: 20.12.2019

În conformitate cu prevederile Programului de reglementări pentru anul 2019 si pentru respectarea principiilor transparentei decizionale,  ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.  

Propunerile și observațiile însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE prin fax la nr. 021.312.4365 sau în format letric la sediul din strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, și prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa stgn@anre.ro.

Termenul final de transmitere a proprunerilor si observatiilor este data de 20.01.2019, urmând ca ședința pentru discutarea propunerilor și observațiilor primite să aibă loc la sediul ANRE în data de 27 ianuarie 2020, ora 13:00.

Fisiere atasate