ANRE supune consultării publice prezentul proiect de ordin, document de discuție elaborat având în vedere prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. III din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 referitoare la comercializarea energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile aparținând prosumatorilor.

Data: 19.11.2018

Propunerile si observatiile se transmit prin email, la adresele ion.dumitru@anre.ro, mjisa@anre.ro si nstanciu@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate