Data: 13.02.2018

Pentru respectarea principiilor privind transprenta decizionala, în perioada 13.02.2018-02.03.2018, ANRE supune procesului de consultare publica prezentul proiect de ordin, proiect care a fost dezvoltat pornind de la prevederile Ordinului ANRE nr. 50/2013 pentru aprobarea Regulilor generale privind piața centralizată de gaze naturale, cu modificările ulterioare, în vigoare, în prezent.

Tabelul cu propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ va fi transmis, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 02.03.2018, ora 1400.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare.

Propunerile și observațiile formulate vor fi discutate în cadrul unei întâlniri programate pentru data de 12.03.2018, ora 10:00, la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE 105/2018.

Fisiere atasate