Data: 03.05.2018

ANRE demarează procesul de consultare publică pe marginea proiectului de Ordin pentru aprobarea Regulilor generale privind piața centralizată de gaze naturale – versiunea 03.05.2018, prin publicarea acestuia pe pagina proprie de internet, în perioada 03.05.2018 – 11.05.2018.

Pentru o mai ușoară identificare a modificărilor propuse, proiectul de act normativ publicat este însoțit de un tabel comparativ ce conține, în prima coloană din stânga tabelului – varianta propusă spre consultare – urmând ca în coloana a doua, părțile interesate sa formuleze propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă.

Tabelul cu propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ va fi transmis, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 11.05.2018, ora 14:00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare.

Propunerile și observațiile formulate vor fi discutate în cadrul unei întâlniri programate pentru data de 18.05.2018, ora 9:00, la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE 105/2018.

Fisiere atasate