Data: 29.12.2020

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale”. Standardul are ca scop reglementarea cerințelor minime de calitate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale și a modalității de urmărire și evaluare a performanței activității furnizorilor de gaze naturale.

Propunerile şi observaţiile, însoţite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 15 februarie 2021, inclusiv. Propunerile și observațiile transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate