Data: 30.06.2016

Ordinul  pentru aprobarea valorilor de referinţǎ armonizate ale eficienţei pentru producerea separatǎ de energie electricǎ, respectiv energie termicǎ şi factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional face parte din cadrul legislativ al Schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă şi va înlocui Ordinul ANRE nr. 38/2012, care a transpus Decizia 2011/877/UE.

Prezentul document de discuție a fost elaborat în vederea transpunerii la nivel naţional a prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei privind revizuirea valorilor de referință armonizate ale eficienței pentru producția separată de energie electrică și termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE  și de abrogare a Deciziei 2011/877/UE.

Observatiile si propunerile la acest document se pot transmite  prin fax si  pe adresele de e-mail:  rconstantinescu@anre.ro , memilescu@anre.ro, cristian.jalba@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor si propunerilor este 29.07.2016.

Fisiere atasate