Data: 12.03.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care are  în vedere prevederile Legii nr. 7/2020 pentru pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, referitoare la autorizarea branșamentelor /instalațiilor de racordare.

Observatiile/propunerile referitoare la prezentul document de discuție se transmit prin fax, la nr. 021.312.43.65, precum și în format electronic editabil, la adresa de e-mail srtee@anre.ro.

Proiectul de ordin este supus consultarii publice pentru o perioada de 30 de zile.

Fisiere atasate