Data: 17.12.2014

Având în vedere principiile transparenţei decizionale, stabilite prin dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică documentul intitulat „Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 15/2013 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale”.

Dat fiind termenul scurt pe care ANRE îl are la dispoziţie pentru elaborarea şi aprobarea proiectului de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 15/2013, iniţiatorul proiectului supune consultarii publice prezentul proiect, în regim de urgenţă, nepublicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului amintit, în timp util, fiind de natură să conducă la neasigurarea, la nivelul legislaţiei secundare, a suportului reglementar pentru aplicarea Legii nr. 174/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 919/17.12.2014

Propunerile și observațiile vor fi transmise, în format electronic (document Word), la adresa de email drpptgn@anre.ro, și în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 18 decembrie 2014, ora 12:00. Propunerile și observațiile transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

 

Fisiere atasate