Data: 16.10.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin pentru modificarea prevederilor referitoare la modalitatea de constituire a garanției de bună execuție la contractele pentru prestarea serviciilor aferente realizării lucrărilor de racordare la rețelele electrice de interes public, în sensul includerii, între variantele posibile, a viramentului bancar într-un cont de garanție de bună execuție, deschis de operatorul economic care realizează aceste lucrări în favoarea operatorului de rețea, la o bancă agreată de părți.

Propunerile, observațiile și sugestiile pe marginea proiectului de ordin supus consultării publice prin fax la nr. 021.312.43.65 și în format electronic editabil  la adresa de e-mail sorin.mustatea@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor si propunerilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului document de discutie.

Fisiere atasate