Data: 16.10.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin pentru modificarea prevederilor referitoare la modalitatea de constituire a garanției de bună execuție la contractele pentru prestarea serviciilor aferente realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție/transport a/al gazelor naturale, în sensul includerii, între variantele posibile, a viramentului bancar într-un cont de garanție de bună execuție, deschis de operatorul/operatorii economic/economici autorizat/autorizați ANRE pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție/transport a/al gazelor naturale sau de verificatorul de proiecte tehnice atestat ANRE care realizează aceste lucrări în favoarea operatorului de distribuție/transport a/al gazelor naturale, la o bancă agreată de părți.

Eventualele propuneri si observatii, insotite de argumentatie aferenta, se transmit la ANRE prin fax la nr. 021.312.43.65, in format letric sau prin email, in format electronic (format MS Word), la adresa darag@anre.ro

Fisiere atasate