Data: 14.11.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document de discutie elaborat în vederea îmbunătăţirii cadrului de reglementare specific privind acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice.

Observațiile și propunerile referitoare la proiectul de ordin se transmit ANRE prin fax, la nr. fax 021-312.43.65 precum și în format electronic editabil la adresele de e-mail: am_popa@anre.ro și camelia.galaczi@anre.ro

Termenul final de trimitere a observatiilor si sugestiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate