Data; 25.10.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de modificare a Metodologiei aprobate prin Ordinul 42/2016, care are drept scop stabilirea unui sistem unitar de indicatori pentru activitatea de monitorizare a pieţei reglementate de energie electrică, stabilirea datelor şi informaţiilor necesare în activitatea de monitorizare a pieţei reglementate și a obligaţiilor de raportare a acestora (formatul şi frecvenţa de raportare actualizarea bazei de date specifice sectorului energiei electrice, organizată la nivel naţional, cu date/informaţii ce caracterizează piaţa reglementată de energie electrică.

Metodologia creează cadrul procedural specific activităţii de monitorizare a pieţei reglementate de energie electrică desfăşurată de direcţia de specialitate de la nivelul ANRE si  se aplică furnizorilor de ultimă instanţă obligați/opționali, desemnați de ANRE conform cadrului de reglementare în vigoare.

Opiniile, propunerile si observatiile se transmit în format word, sub formă de tabel avand rubricile: Nr. crt, Text initial, Text propus, Motivatie, prin e-mail la adresa: raportari.FUI@anre.ro .

Termenul final de transmitere a observatiilor este 25.11.2018

 

Fisiere atasate