Data: 26.11.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, avand in vedere necesitatea corelarii cu proiectul de completare și modificare a Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în care se propun completări privitoare la primirea de compensații de către un prim dezvoltator în situația racordării la rețeaua electrică de interes public realizată de acesta a unui nou utilizator sau a unei rețele electrice de interes public realizată de un nou dezvoltator.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de ordin supus consultării publice se transmit prin fax la nr. 021.312.43.65 și în format electronic editabil  la adresa de e-mail cired@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate