Data: 04.05.2017

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin pentru stabilirea modului de determinare și de aplicare a tarifelor  reglementate pentru utilizatorii care solicită operatorilor de rețea, după caz, emiterea/actualizarea unui aviz tehnic de racordare sau emiterea unui duplicat al acestuia, emiterea unui aviz de amplasament sau a unui duplicat al acestuia, actualizarea unui de certificat de racordare sau emiterea unui duplicat al acestuia.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se transmite prin e-mail la adresa sred@anre.ro.

Termenul final de primire a observațiilor este 19.06.2017, inclusiv.

Fisiere atasate