Data: 05.03.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, prin care se propune modificarea formulei de calcul pentru distanța de apropiere minimă între axul turbinei eoliene și cel mai apropiat conductor al LEA aflat în poziție nedeviată, prevăzută în Anexa 6, Capitolul III, punctul 3.24.3, litera b).

Observațiile/propunerile/sugestiile referitoare la proiectul de ordin supus consultării publice se transmit prin fax la numărul 021.312.4365, precum și în format electronic editabil la adresa de e-mail srtee@anre.ro.  

Termenul de transmitere a observațiilor/propunerilor/sugestiilor este data de 16.03.2020.

Fisiere atasate