În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică „Proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 10/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale au obligația de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană”.

Propunerile și observațiile pe marginea acestui proiect, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate în format electronic (documente Word, cu diacritice) la adresele de email: anre@anre.ro și  sprgn@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este 27.06.2023.

Propunerile/observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau care nu au fost transmise în formatul solicitat, precum și cele transmise ulterior datei de 27.06.2023, nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE 81/2023.

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 10/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale au obligația de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană

Rezultatele consultării publice