În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document.

Propunerile și observațiile, însoțite de o motivație corespunzătoare, se pot transmite în format electronic editabil, la adresa de e-mail srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este de 15 de zile de la data publicării pe site. Termenul de 15 zile este justificat de necesitatea de a se asigura aprobarea și intrarea în vigoare a ordinului anterior datei de 1 mai 2024, care este data de aplicare integrală a prevederilor Ordinului ANRE nr. 124/2022.

Fisiere atasate:

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 124/2022