Data: 05.08.2021

ANRE supune consultării publice Proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 1/2015 privind instituirea Registrului național al participanților la piața angro de energie și aprobarea Procedurii de înregistrare a participanților la piața angro de energie având în vedere necesitatea actualizării şi corelării prevederilor acestuia cu actele ACER şi cu situaţiile apărute în practică referitoare la înregistrarea participanţilor la piaţa angro de energie. 

Propunerile şi observațiile la prezentul proiectul de ordin se vor transmite în format electronic, editabil, la adresa de REMIT@anre.ro, în termen de 30 zile calendaristice de la data publicării documentului pe site. 

Fisiere atasate