Data: 20.05.2020

ANRE supune consultării publice prezentul document de discuție în vederea actualizării Procedurii privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 204/2019, prin modificarea prevederii privind obligațiile investiționale ale operatorilor pentru anul 2019 și 2020, având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României şi prelungirea stării de urgență prin Decretul Președintelui României nr. 240/14.04.2020, precum și instituirea stării de alertă, care a îngreunat activitatea investițională a operatorilor desfășurată în anul  2020.

Observațiile și propunerile la Proiectul de Ordin se transmit în format tipărit prin fax și în format electronic editabil la adresa de email smie@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor și propunerilor este de 30 de zile de la data publicării pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate