Data: 15.09.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin cu respectarea prevederilor art. 5, alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresele de e-mail csaioc@anre.ro și anre@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 25 septembrie 2020.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate