Data: 09.08.2018.

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin elaborat pentru respectarea prevederilor art. III din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative privind actualizarea cadrului de reglementare, ca urmare a modificărilor și completărilor aduse Legii nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv OUG nr. 24/2017, prin Legea nr. 184/2018.

Observatiile la proiectul de ordin se transmit pe suport hartie si prin email la adresele ion.dumitru@anremjisa@anre.ro si nstanciu@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate