În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultarii publice „Proiectul de Ordin pentru modificarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri  S.A. (Romanian Commodities Exchange – S.A.), aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2021”.

Propunerile şi observaţiile pe marginea proiectului de act normativ, însoțite de argumentaţia aferentă, vor fi transmise de către părţile interesate în format electronic (documente Word cu diacritice), la adresele de e-mail: sprgn@anre.ro și anre@anre.ro.

Propunerile şi observaţiile pot fi transmise până cel târziu la data de 12 iunie, orele 16:00.

Propunerile şi observaţiile pentru care nu au fost prezentate argumente şi/sau nu au fost transmise în formatul solicitat, precum şi cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE 77/2023.

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru modificarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri S.A., aprobat prin Ordinul ANRE nr. 95/2021

Rezultatele consultarii publice