Data: 04.03.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de modificare a Ordinului nr. 32/2017, prin care se propune eficientizarea procesului de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale prin actualizarea legislatiei secundare emise de autoritate, avand in vedere modificarile aduse prin Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si Legea nr. 7/2020  pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Opiniile, propunerile si observatiile la proiectul de ordin se transmit prin email, la adresa darag@anre.ro

Termenul final de transmitere a opiniilor, propunerilor si observatiilor este data de 16.03.2020.

Fisiere atasate