Data: 20.06.2019

Pentru respectarea principiilor transparenței decizionale, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul proiect de modificare și completare a cadrului de reglementare prin care se propun modificari si completari ale  cadrului de reglementare existent privind racordarea la la sistemul de transport al gazelor naturale .

Opiniile, propunerile și observațiile se transmit prin e-mail, la adresa darag@anre.ro.

Termenul final de transmitere a opiniilor, propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la publicarea pe site a prezentului proiect de act normativ.

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr.164/2019.

Fisiere atasate