Data: 24.02.2021

In vederea respectarii principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul proiect de ordin.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic și editabil la adresa de e-mail sprgn@anre.ro până cel târziu la data de 17.03.2021, orele 16:00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate