Data: 01.07.2020

În vederea implementării noului pachet de reglementări europene, în mod special a Directivei (UE) 2019/944 și Regulamentului (UE) 2019/943, precum și a Regulamentului (UE) 2017/2195 și Regulamentului (UE) 2017/1485, ANRE supune consultării publice prezentul document de discuție în vederea armonizării metodologiilor de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice și a tarifului pentru serviciul de sistem cu prevederile reglementărilor europene antemenționate.

Observațiile și propunerile la Proiectul de Ordin se transmit în format electronic editabil la adresa de email stee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor și propunerilor este de 15 zile de la data publicării pe site a prezentului Proiect de Ordin.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.153/2020.

Fisiere atasate