Data: 11.10.2016

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, având în vedere propunerile de modificare și completare ale Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, propuse de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. în perioada 10.08.2016 – 30.09.2016,  publicarea, spre consultare publică, pe pagina de internet a ANRE, în perioada 19.08.2016 – 05.10.2016, a variantelor de modificare și completare a Codului Rețelei propuse de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., precum si discuțiile purtate în cadrul celor două întâlnirii organizate de ANRE între reprezentanții S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. și operatorii licențiați din piața gazelor naturale, pe marginea propunerilor de modificare ale Codului Rețelei avansate de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 21.10.2016 ora 1000.

Ședința pentru dezbaterea propunerilor și observațiilor formulate este programată în data de 24.10. 2016, ora 10.00, la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3 sector 2.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare la elaborarea formei finale a proiectului de ordin.

Fisiere atasate