Având în vedere propunerile și observațiile primite din partea operatorilor economici în etapa anterioară de consultare publică pe marginea proiectului de ordin pentru modificarea şi completarea Conţinutului-cadru al certificatelor de racordare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014, și ținând cont de principiile transparenței decizionale stabilite prin prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE propune spre consultare publică proiectul respectiv în faza a II-a.

Propunerile si observatiile se pot transmite, în scris, prin fax la nr. 021.312.43.65, precum și în format electronic editabil, la adresa de e-mail srtee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 de zile de la data publicarii pe site a prezentului document.

 

Fisiere atasate