16.08.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 96/2022”.

Observațiile şi propunerile la documentul de discuție se vor transmite la adresa de e-mail anre@anre.romjisa@anre.ro şi nstanciu@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 zile de la data publicării pe site.

Fisiere atasate