Data: 03.03.2023

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice “Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2022.” Necesitatea realizării consultării publice în regim de urgență este justificată de necesitatea intrării în aplicabilitate efectivă a prevederilor Legii nr. 5/2023, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, respectiv până la data de 06.04.2023.

Observațiile şi propunerile la documentul de discuție se vor transmite la adresa de e-mail anre@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 zile de la data publicării pe site.

Fisiere atasate