06.09.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice, în faza a-II-a, „Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2022.”

Observațiile şi propunerile la documentul de discuție se vor transmite la adresa de e-mail anre@anre.romjisa@anre.ro şi nstanciu@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 zile de la data publicării pe site.

Fisiere atasate