În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică „Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2022”.

Propunerile şi observaţiile la Proiectul de Ordin, însoţite de motivarea acestora, vor fi transmise în format electronic editabil (documente Word), la adresa de e-mail anre@anre.ro.

Termenul final de transmitere al propunerilor și observațiilor este de 30 de zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE.

 

Fișiere atașate

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2022