Data: 03.03.2023

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014”. 

Propunerile și observațiile referitoare la prezentul document se pot transmite prin fax, la nr. 021.312.43.65 sau în format editabil la adresele de email anre@anre.ro, stee@anre.ro.

Termenul limită de primire a observațiilor și propunerilor este de 10 zile de la data publicării pe site.

Fisiere atasate