Data: 17.10.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale aprobată prin Ordinul ANRE nr. 217/2018”.

Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE prin fax la nr. 021.312.43.65, în format letric la sediul din strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, Bucureşti sau prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa stgn@anre.ro .

Propunerile și observațiile față de documentul supus consultării se transmit la ANRE până la data de 28.10.2022, inclusiv.

Fisiere atasate