În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018, cu modificările și completările ulterioare”.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ, însoţite de argumentaţia aferentă, vor fi transmise la ANRE prin fax la nr. 021.312.43.65 sau în format letric la sediul ANRE din str. Constantin Nacu nr.3, sector 2, Bucureşti şi prin e-mail, în format electronic (document Word) la adresa stgn@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 30 zile de la data publicării pe site.

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 217/2018, cu modificările și completările ulterioare