Data: 27.01.2022

În vederea respectării principiilor transparenţei decizionale şi în vederea transpunerii în legislaţia secundară a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/31.12.2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 217/2018”.

Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE prin fax la nr. 021.312.43.65 sau în format letric la sediul din strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, și prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa stgn@anre.ro.    

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este de 10 zile de la data publicării documentului pe site.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 10/2022.

Fisiere atasate