Data: 14.05.2020

Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE prin fax la nr. 021.312.43.65 sau în format letric la sediul din strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2 și prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa stgn@anre.ro.           

Termenul final de primire a propunerilor și observațiilor este data de 25 mai 2020.

Fisiere atasate