Data: 28.05.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin care stabileşte prevederi referitoare la suportarea costurilor lucrărilor ocazionate de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumurilor publice, respectiv pentru protejarea, devierea, mutarea sau dezafectarea reţelelor electrice aflate în zonele afectate de trasee de autostrăzi şi drumuri naţionale, în conformitate cu  prevederile Legii nr. 189/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul publicat se transmit în scris prin fax la numărul: 021.312.4365 sau în format electronic editabil la adresa de e-mail: srtee@anre.ro

Termenul final de transmitere a propunerilor si observațiilor este de 10 zile de la data publicarii.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 184/2020

Fisiere atasate