Data: 11.06.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin,  avand im vedere ca pe parcursul perioadei de aplicare a acestei Metodologii au fost identificate o serie de aspecte ce necesitau clarificări.

Propunerile, observațiile și sugestiile pe marginea proiectului de ordin supus consultării publice se vor transmite, prin fax la nr. 021.312.43.65 și în format electronic editabil  la adresa de e-mail smie@anre.ro

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 de zile de la data publicării.

Fisiere atasate