Data: 14.02.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document de discutie elaborat in vederea respectarii prevederilor Regulamentului RfG de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare, corelate cu prevederile strandardelor EN 50549-1:2019, EN 50549-2:2019, aprobate de CENELEC şi adoptate ca standarde române.

Observațiile și propunerile referitoare la proiectul de ordin supus consultării publice se transmit prin fax, la numărul de fax 021.312.4365 (ANRE) precum și în format electronic editabil la adresa de e-mail:  srtee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor si propunerilor este de 30 de zile de la data publicarii pe site a prezentului document de discutie.

Fisiere atasate