În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, şi având în vedere propunerile şi observaţiile primite în etapa anterioară de consultare publică, ANRE supune procesului de consultare publică „Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea în tarifele reglementate de distribuție și transport a/al gazelor naturale a costurilor suplimentare  cu achiziția de gaze naturale pentru acoperirea consumului tehnologic, realizate în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 august 2023”.

Propunerile și observațiile pe marginea acestui proiect, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate prin fax la nr. 021.312.43.65 sau în format letric la sediul din strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, și prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa stgn@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este de 30 zile de la data publicării pe site.

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 128/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea în tarifele reglementate de distribuție și transport a/al gazelor naturale a costurilor suplimentare cu achiziția de gaze naturale pentru acoperirea consumului tehnologic, realizate în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 august 2023